2 Thessalonians 1 in Noone

1 Ɛ̀ nu me wvù Baul, ɛ me nu bee Silas noo Timatio. Me nsaaŋke ŋwa' wvun fô kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ke Tɛsalonika le kè nu ɛ taashɛ ɛ no nu yî Nyo' Icee wesebeene bô Tata Jisos Klistu le.

2 Nyo' Icee wesebeene bô Tata Jisos Klistu ebuw ben bô kembonɛn ebvuu enya ben bô nyɛkeey.

3 Boom bo bwee wese le, bese kɛŋke keenyaa keyoone ɛ̂ Nyo' sekecii ɛkumɛ ben. Ɛ fí nu lɛŋ nonɛn, njefo mbee wene kuu kɛ gɛne lo fwe fwe, ɛ keŋkoŋɛn kè wee mwaaŋ mwaaŋ kɛŋke fô wee noo wee le gɛne kɛ lo tɛn fwe fwe.

4 Nonɛn, bese kebɛɛ ké no saale ye bô ben ɛ̂ bintaashɛ bi bonyii bo mbee le bi Nyo' le bimew e. Bese ké no saale ɛkumɛ no ben leeme tɛmyi bô ɛkumɛ no bonyii bone bikaa ɛ̂ ben ɛjim ɛ ben jici kɛ mbee wene le, noo ɛkumɛ boŋgɛw bò ben yɛne kuule kɛ shém e.

5 Fifin nu fiɛɛ fì duŋci lɛ Nyo' nu ke esaw bonyii ɛ̂ je yi teytey e, wvu lɛ ben ke enu ɛ ben ɛ kocɛn bonyii bo bvunfon bvu Nyo' le bvù ben yɛne boŋgɛw ban nje bvú le.

6 No Nyo' nu wee wvu teytey, wvú nu ke etfuse naa ŋgɛw wvù bonyii nyaa ɛ̂ ben bô ŋgɛw,

7 enya nlɛɛtɛn ɛ̂ ben bò yɛne ŋgɛw noo ɛ̂ bese tɛn. Fifin nu ke ekooy seke Tata Jisos nu ke ebuynɛn fowe etoo ɛ̂ leme di ŋguy e dì saasaa le. Wvú nu ke etoo nonɛn bô bonceendaa bew bò tɛmyi.

8 Wvú nu ke etfuse ɛnvukɛ ɛ̂ bonyii bò maa lo Nyo' noo bò baa bee saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Tata Jisos e kɛ.

9 Bó nu ke elɛse bó ɛ́ bó ekɛŋke ŋgɛw wvù mɛy lo, ɛ́ bó egawsɛn bó bô bo Tata fo bó eto fwe dvu wvú noo fô bvukukɛ bwew bvu baay e.

10 Fifin nu ke ekooy ɛbvubwɛ bvù wvú nu ke eto wvu lɛ bonyii bò ɛ̀ nu bew etumte moŋkum mew, ɛ́ bonyii bocii bò nu ɛ lese fitele yî ye le ekɛŋke lo ŋghaw bô wvú. Ɛ ben tɛn nu ke enu bó le njefo ben to nu ɛ bee saaka we wvù bese to jemyɛɛ ɛ̂ ben e.

11 Ɛ̀ nɛɛ fiɛɛ fì bese bunlee kɛ fô ben e sekecii lɛ Nyo' wese ege ɛ́ ben enù ɛ ben ɛ kocɛn kfuu bonyii bò wvú teŋe lɛ ben enù le. Bese bunlee tɛn lɛ wvú efi ben yî mvuŋgay mwew e, ɛ́ ben ege fiɛɛ fì jee ficii fì ben shieele noo lemme dicii dì ben gee nje fitele fì ben nu ɛ lese yî Klistu le.

12 Bese bunlee tɛn nonɛn wvu lɛ diee di Tata wesebeene wvù Jisos e, ekɛŋkè mbense ɛ̂ ben ɛntelɛŋ, ɛ ben tɛn kɛŋke mbense yî ye le. Fifin nu nje fitele fì jee fì Nyo' wesebeene bô Tata Jisos Klistu kɛŋke fô ben e.