Matthew 16 in Coptic

1 ⲀⲨϮⲠⲈⲨⲞⲨⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲀⲒⲞⲤ ⲈⲨⲠⲈⲒⲢⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲞⲨⲞⲞⲨ ⲈⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ.

2 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ.

3 —

4 ϪⲈ ⲦⲄⲈⲚⲈⲀ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲞⲈⲒⲔ ⲤϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲨϮⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲀⲤ ⲚⲤⲀⲠⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲒⲰⲚⲀⲤ ⲀϤⲔⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲀϤⲂⲰⲔ.

5 ⲀⲨⲈⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲠⲈⲔⲢⲞ ⲀⲨⲢⲠⲰⲂϢ ⲚϪⲒⲞⲈⲒⲔ ⲚⲘⲘⲀⲨ.

6 ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ϬⲰϢⲦ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲀⲂ ⲚⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲀⲒⲞⲤ.

7 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲚϪⲒⲞⲈⲒⲔ ⲚⲘⲘⲀⲚ.

8 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒⲘⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀϨⲢⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲀⲦⲔⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚϪⲒⲞⲈⲒⲔ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ.

9 ⲈⲒⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲞⲒⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲘⲠϮⲞⲨ ⲚⲞⲈⲒⲔ ⲘⲠϮⲞⲨ ⲚϢⲞ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒⲞⲨⲎⲢ ⲚⲔⲞⲦ.

10 ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲞⲈⲒⲔ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚϢⲞ. ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒⲞⲨⲎⲢ ⲚⲂⲒⲢ.

11 ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲦⲈⲦⲚⲚⲞⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲈⲒⲔ. ϮϨⲦⲎⲦⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲀⲂ ⲚⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲀⲒⲞⲤ.

12 ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲐⲀⲂ ⲚⲚⲞⲈⲒⲔ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲚⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲤⲀⲆⲆⲞⲨⲔⲀⲒⲞⲤ.

13 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲘⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲦⲔⲀⲒⲤⲀⲢⲒⲀ ⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ. ⲀϤϪⲚⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.

14 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ϪⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲦⲎⲤ ⲠⲈ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ ⲠⲈ. ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲒⲈⲢⲎⲘⲒⲀⲤ ⲠⲈ ⲎⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ.

15 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϨⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄⲚⲒⲘ.

16 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ.

17 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦⲔ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲂⲀⲢⲒⲰⲚⲀ ϪⲈ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚ ϨⲒⲤⲚⲞϤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϬⲈⲖⲠⲠⲀⲒ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

18 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϨⲰ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ. ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲒⲠⲈⲦⲢⲀ ϮⲚⲀⲔⲰⲦ ⲚⲦⲀⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲨⲖⲎ ⲚⲀⲘⲚⲦⲈ ⲚⲀⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲢⲞⲤ ⲀⲚ.

19 ϮⲚⲀϮ ⲆⲈ ⲚⲀⲔ ⲚⲚϢⲞϢⲦ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲔⲚⲀⲘⲞⲢϤ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲘⲎⲢ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲔⲚⲀⲂⲞⲖϤ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲂⲎⲖ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

20 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲨϪⲞⲞⲤ ⲈⲖⲀⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

21 ϪⲒⲚⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲦⲀⲘⲘⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚϤϢⲠϨⲀϨ ⲚϨⲒⲤⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲚϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲘ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ.

22 ⲀϤϢⲞⲠⲤ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲀⲢⲬⲈⲒ ⲚⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀ ⲚⲀϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲔⲞⲨⲞϪ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲚⲈⲠⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲔ.

23 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲔⲞⲦϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲚⲦⲔⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲈⲔⲘⲈⲈⲨⲈ ⲀⲚ ⲈⲚⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲀⲚⲢⲰⲘⲈ.

24 ⲦⲞⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲒ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲠⲀⲢⲚⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲚϤϤⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ.

25 ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲨϪⲞ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϤⲚⲀⲤⲞⲢⲘⲈⲤ. ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲰⲢⲘ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ ϤⲚⲀϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ.

26 ⲈⲢⲈⲠⲢⲰⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϮϨⲎⲨ ⲚⲞⲨ ⲈϤϢⲀⲚϮϨⲎⲨ ⲆⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚϤϮⲞⲤⲈ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲎⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚϢⲂⲂⲒⲰ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ.

27 ⲠϢⲎⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚϤⲦⲰⲰⲂⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ.

28 ϨⲀⲘⲎⲚ ⲄⲀⲢ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ. ⲚⲀⲒ ⲚⲤⲈⲚⲀϪⲒϮⲠⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲘⲞⲨ ϢⲀⲚⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈϤⲚⲎⲨ ϨⲚ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲢⲢⲞ.