Hebrews 13 in Coptic

1 ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲘⲀⲢⲈⲤϬⲰ.

2 ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒϢⲘⲘⲞ ⲘⲠⲢⲢⲠⲈⲤⲰⲂϢ. ϨⲒⲦⲚ ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀϨⲞⲒⲚⲈ ϢⲈⲠ ϨⲈⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲚⲤⲈⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ.

3 ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲎⲢ ϨⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲢ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲔϨ ϨⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ.

4 ⲠⲄⲀⲘⲞⲤ ⲦⲀⲒⲎⲨ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲚⲚⲔⲞⲦⲔ ⲦⲂⲂⲎⲨ. ⲘⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲚ ⲚⲚⲞⲒⲔ ⲚⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ.

5 ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲈⲤⲘⲞⲦ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲘⲀⲒϨⲞⲘⲚⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲚⲦⲈ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲢⲈϢⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲂⲞϢⲔ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲀⲔⲀⲀⲔ ⲚⲤⲰⲒ.

6 ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲎⲔ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲠⲀⲂⲞⲎⲐⲞⲤ ⲚϮⲚⲀⲢϨⲞⲦⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲢⲞⲨ ⲚⲀⲒ.

7 ⲀⲢⲒⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲚⲞϬ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨϪⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲈⲠϪⲒⲤⲈ ⲚⲦⲈⲨⲀⲚⲀⲤⲦⲢⲞⲪⲎ ⲦⲚⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ.

8 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲤⲀϤ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲞⲚ ⲘⲠⲞⲞⲨ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ.

9 ⲘⲠⲢϢⲈⲈⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲂⲰ ⲚϢⲘⲘⲞ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲞⲂⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈ ⲠϨⲎⲦ ⲦⲀϪⲢⲞ ϨⲚ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ϨⲚ ϨⲈⲚϬⲒⲚⲞⲨⲞⲞⲘ ⲀⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲘⲠⲞⲨϮϨⲎⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ.

10 ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎ ⲦϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦϢⲘϢⲈ ⲚⲦⲈⲤⲔⲎⲚⲎ.

11 ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϪⲒ ⲠⲈⲨⲤⲚⲞϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲀ ⲚⲞⲂⲈ ϢⲀⲨⲢⲈⲔϨ ⲚⲈⲨⲤⲰⲘⲀ ⲠⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲀⲢⲈⲘⲂⲞⲖⲎ.

12 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϨⲰⲰϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲈϤⲈⲦⲂⲂⲈ ⲠⲖⲀⲞⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲀϤⲘⲞⲨ ⲠⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲨⲖⲎ.

13 ⲘⲀⲢⲚⲂⲰⲔ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞϤ ⲠⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲀⲢⲈⲘⲂⲞⲖⲎ ⲈⲚϤⲒ ϨⲀ ⲠⲈϤⲚⲞϬⲚⲈϬ.

14 ⲘⲚⲦⲀⲚ ⲠⲞⲖⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲈⲒⲘⲀ ⲈⲤⲚⲀϬⲰ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲤ.

15 ⲘⲀⲢⲚⲦⲀⲖⲞ ϬⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲈⲚⲐⲨⲤⲒⲀ ⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲚⲚⲈⲚⲤⲠⲞⲦⲞⲨ ⲈⲚϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ.

16 ⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲘⲠⲢⲢⲠⲈⲨⲰⲂϢ. ⲚⲈⲒⲐⲨⲤⲒⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲚⲈⲦⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

17 ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲚⲚⲞϬ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲀⲨ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲦⲞ ⲚⲞⲨϢⲎ ⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲘⲮⲨⲬⲎ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲚⲀϮ ⲖⲞⲄⲞⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲢⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ ⲚⲤⲈⲀϢⲀϨⲞⲘ ⲀⲚ ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲚⲚⲞϤⲢⲈ.

18 ϢⲖⲎⲖ ϨⲀⲢⲞⲚ. ⲦⲚⲠⲒⲐⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲀⲚⲀⲤⲦⲢⲈⲪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ.

19 ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲢ ⲠⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲦⲀⲀⲦ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ.

20 ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲚⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲘⲠⲚⲞϬ ⲚϢⲰⲤ ⲚⲈⲤⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲚⲞⲨ ⲚⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

21 ⲈϤⲈⲤⲂⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲢⲀⲚⲀϤ ⲚϨⲎⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ.

22 ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ϬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ. ⲀⲚⲈⲬⲈ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲤⲞⲠⲤ. ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲨⲒ ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ.

23 ⲤⲞⲨⲚ ⲠⲈⲚⲤⲞⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲈⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ. ⲠⲀⲒ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ϮⲚⲎⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ.

24 ϢⲒⲚⲈ ⲈⲚⲈⲦⲚⲚⲞϬ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲦⲀⲖⲒⲀ.

25 ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ.