Ephesians 4 in Coptic

1 ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ϬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲘⲎⲢϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲦⲰϨⲘ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲘⲞϤ

2 ϨⲚ ⲐⲂⲂⲒⲞ ⲚⲒⲘ. ϨⲒ ⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ. ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ.

3 ⲈⲦⲈⲦⲚϬⲈⲠⲎ ⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲘⲚⲦⲞⲨⲀ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲚ ⲦⲘⲢⲢⲈ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ

4 ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲈϨⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲀϨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲠⲈⲦⲚⲦⲰϨⲘ.

5 ⲞⲨϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

6 ⲞⲨⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲠⲈⲦϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϤϨⲘ ⲠⲦⲎⲢϤ.

7 ⲀⲨϮϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲒ ⲚⲦⲆⲰⲢⲈⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

8 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲀⲖⲈ ⲈⲠϪⲒ ⲤⲈ. ⲀϤⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲈⲨⲈ ⲚⲞⲨⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲤⲒⲀ ⲀϤϮ ⲚϨⲈⲚⲦⲀⲒⲞ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ.

9 ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ. ⲚⲤⲀⲂⲎⲖ ⲢⲰ ϪⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ

10 ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲚⲈⲦϢⲎⲔ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲚⲦⲞϤ ⲞⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲈⲔ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲈⲂⲞⲖ.

11 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϮϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲢⲈϤⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲚϢⲰⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲀϨ.

12 ⲈⲠⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲠϨⲰⲂ ⲚⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲈⲠⲔⲰⲦ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

13 ϢⲀⲚⲦⲚⲈⲒ ⲦⲎⲢⲚ ⲈⲠⲒⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲈ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲈⲠϢⲒ ⲚⲦϬⲞⲦ ⲘⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

14 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϬⲈ ⲚⲚⲈⲚϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲢⲈⲠϨⲞⲈⲒⲘ ϤⲒ ⲘⲘⲞⲚ. ⲈⲚϢⲈⲈⲒ ⲘⲚⲦⲎⲨ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈⲤⲂⲰ. ⲘⲚ ⲦⲔⲨⲂⲒⲀ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲚⲞⲨⲢⲄⲒⲀ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲔⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲖⲀⲚⲎ.

15 ⲈⲚϪⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲚⲦⲚⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲦⲀⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

16 ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ϢⲰⲚⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲨⲰ ⲈϤⲀⲒⲀⲒ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲢⲀ ⲚⲒⲘ ⲘⲠϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲈⲚⲈⲢⲄⲒⲀ ϨⲘ ⲠϢⲒ ⲘⲠⲘⲈⲢⲞⲤ ⲠⲘⲈⲢⲞⲤ. ⲈⲦⲢⲈ ⲦⲀⲨⲜⲎⲤⲒⲤ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲠⲈϤⲔⲰⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ.

17 ⲈⲒϪⲰ ϬⲈ ⲘⲠⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲈⲈⲒⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϬⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲘⲞⲞϢⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲠⲈⲦϢⲞⲨⲒⲦ ⲘⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲈⲨⲞ ⲚⲔⲀⲔⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ.

18 ⲈⲨⲞ ⲚⲀⲖⲖⲞⲦⲢⲒⲞⲤ ⲈⲠⲰⲚϨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲦⲰⲘ ⲚϨⲎⲦ

19 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲞⲨⲈϢ ⲘⲞⲔϨⲞⲨ. ⲀⲨⲦⲀⲀⲨ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠϪⲰϨⲘ ⲈⲠⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ.

20 ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲂⲞ ⲀⲚ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ.

21 ⲈϢϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲦⲘⲈϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲤⲀⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈⲦϨⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

22 ⲈⲔⲰ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲚⲚⲈⲦⲚϨⲂⲎⲨⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲠⲈⲦⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲦⲀⲔⲞ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲀⲠⲀⲦⲎ.

23 ⲈⲢⲂⲢⲢⲈ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ.

24 ⲀⲨⲰ ⲈϮ ϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲂⲢⲢⲈ. ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲤⲞⲚⲦϤ ⲔⲀⲦⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϨⲚ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲨⲞⲠ ⲚⲦⲈⲦⲘⲈ.

25 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲘⲠϬⲞⲖ ϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲒⲦⲞⲨⲰϤ. ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ.

26 ⲚⲞⲨϬⲤ ⲘⲠⲢⲢⲚⲞⲂⲈ. ⲠⲢⲎ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤϨⲰⲦⲠ ⲈⲠⲈⲦⲚⲚⲞⲨϬⲤ.

27 ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢϮⲘⲀ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ.

28 ⲠⲈⲦϨⲰϤⲦ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈϤϨⲰϤⲦ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲈϤϨⲒⲤⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈϤⲢϨⲰⲂ ϨⲚ ⲚⲈϤϬⲒϪ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈϮ ⲘⲠⲈⲦϢⲀⲀⲦ.

29 ϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰⲦⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲠⲢⲞⲤⲠⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈⲬⲢⲒⲀ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϮ ⲚⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲚⲈⲦⲤⲰⲦⲘ.

30 ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲖⲨⲠⲈⲒ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲤⲰⲦⲈ.

31 ⲚⲞⲨϬⲤ ⲚⲒⲘ ϬⲰⲚⲦ ⲚⲒⲘ ⲞⲢⲄⲎ ⲚⲒⲘ ⲀϢⲔⲀⲔ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ϪⲒⲞⲨⲀ ϤⲒⲦⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲚ ⲔⲀⲔⲒⲀ ⲚⲒⲘ.

32 ϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲚϢⲀⲚϨⲦⲎϤ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.