2 Timothy 3 in Coptic

1 ⲈⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲈⲠⲀⲒ ϪⲈ ϨⲚ ⲐⲀⲎ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲨⲚⲀϢⲦ.

2 ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲒ ⲠⲈⲨⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲀⲒ ϨⲞⲘⲚⲦ ⲚⲂⲀⲂⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ ⲚϪⲀⲦ ⲞⲨⲀ ⲈⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲨⲈⲒⲞⲦⲈ ⲚⲀⲦϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲈⲨϪⲀϨⲘ.

3 ⲚⲢⲈϤⲘⲒϢⲈ ⲚⲞⲨⲀϨⲒⲎⲦ ⲚⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲚⲀⲦⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲤⲈⲞ ⲀⲚ ⲚϨⲎⲘⲈⲢⲞⲤ ⲈⲨⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ.

4 ⲘⲠⲢⲞⲆⲞⲦⲎⲤ. ⲈⲨⲀⲤⲰⲞⲨ ⲚϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ. ⲈⲨⲞ ⲘⲘⲀⲒ ϨⲨⲆⲞⲚⲎ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

5 ⲈⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠϨⲢⲂ ⲚⲦⲘⲚⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ. ⲈⲨⲀⲢⲚⲀ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲤϬⲞⲘ. ⲚⲈⲒⲔⲞⲞⲨⲈ ⲤⲀϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲔ.

6 ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲎ ⲈϢⲀⲨⲞϢⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲎⲈⲒ. ⲈⲨⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲒⲌⲈ ⲚϨⲈⲚⲤϨⲒⲘⲈ. ⲈⲨⲂⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲈⲨⲂⲎⲔ ϨⲚ ϨⲈⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲈⲨϢⲞⲂⲈ.

7 ⲈⲨϪⲒⲤⲂⲰ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲈⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲈⲒ ⲈⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲘⲈ ⲈⲚⲈϨ.

8 ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲀⲚⲚⲎⲤ ⲘⲚ ⲒⲀⲘⲂⲢⲎⲤ ⲈⲚⲦⲀⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲞⲨⲂⲈ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲚⲈⲒⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲨϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲦⲘⲈ. ϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲦⲀⲔⲎⲨⲦ ⲚϪⲞⲞⲨⲦ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ.

9 ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲤⲈⲚⲀⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲈ ⲀⲚ ⲈⲘⲀⲦⲈ. ⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲀ ⲚⲒⲔⲞⲞⲨⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ.

10 ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲔⲞⲨⲀϨⲔ ⲚⲤⲀ ⲦⲀⲤⲂⲰ ⲠⲀⲤⲘⲞⲦ ⲠⲀⲦⲰϢ ⲦⲀⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲦⲀⲘⲚⲦϨⲀⲢϢ ϨⲎⲦ ⲦⲀⲀⲄⲀⲠⲎ ⲦⲀϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ.

11 ⲚⲀⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲚⲀϨⲒⲤⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲚ ⲦⲀⲚⲦⲒⲞⲬⲒⲀ ϨⲚ ϨⲒⲔⲞⲚⲒⲞⲤ ϨⲚ ⲖⲨⲤⲆⲢⲀ ⲚⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲈⲚⲦⲀⲒϢⲞⲠⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀϨⲘⲈⲦ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

12 ⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲈⲰⲚϨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲤⲈⲚⲀⲠⲰⲦ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲤⲰⲞⲨ.

13 ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲈ ⲈⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲨⲤⲞⲢⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲤⲰⲢⲘ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ.

14 ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ϬⲰ ϨⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲔⲤⲂⲞ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ. ⲈⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲔϪⲒⲤⲂⲰ ⲚⲦⲚⲚⲒⲘ.

15 ⲀⲨⲰ ϪⲈ ϪⲒⲚⲈⲔⲤⲞⲂⲔ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚϨⲈⲚⲤϨⲀⲒ ⲈⲨⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲔ ⲈⲠⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

16 ⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲒⲘ ⲚⲚⲒϤⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲈⲚϨⲎⲨ ⲚⲈ. ⲈⲠϮⲤⲂⲰ. ⲈⲠⲈϪⲠⲒⲞ ⲈⲠⲤⲞⲞϨⲈ ⲈⲦⲈⲤⲂⲰ ⲈⲦϨⲚ ⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ.

17 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ.